www.svmontalt.cat
A través d'aquest espai, us informarem de les ofertes laborals que arriben a aquest Ajuntament, ja es tracti de convocatòries oficials del consistori, com de les propostes de què disposa la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació.

 PERSONES QUE BUSQUEN FEINA 

Les persones que estiguin interessades en buscar ofertes de treball poden posar-se en contacte amb el Servei Local d'Ocupació de Sant Vicenç de Montalt, situat a la plaça del Poble, 6, i demanar pel tècnic d'Ocupació, Cristian Giró. El telèfon de contacte és el 93 791 47 18 i el correu electrònic girofc@svmontalt.cat 

 empreses que busquen personal 

Les empreses que en un moment determinat tinguin necessitat de personal poden fer arribar les seves ofertes al Servei local d'Ocupació enviant per correu electrònic a promocioeconomica@svmontalt.cat aquest dos formularis emplenats i signats:

 FORMULARI OFERTA FEINA

 FORMULARI DE COMPROMÍS 

El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació també disposa de les ofertes de l'Oficina de Treball de la Generalitat actualitzades diàriament, així com d'ofertes per treballar en altres municipis de la província de Barcelona.