www.svmontalt.cat
Dijous, 22 d'abril de 2010  -  10 h matí
D'aquest curs es fan dues sessions: una, matinal a les 10h, i una altra, a les 18.30h.