X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Dijous, dia 29, el Ple del mes d'abril
Podeu escoltar el Ple en directe a través de Ràdio Santvi al 107.4 FM

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través dels correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o bé comunicacio@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 29 d'abril de 2010 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE MARÇ DE 2010.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA NÚMERO 22 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D´ESCOLA BRESSOL.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA NÚMERO 60 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI  DE SEPARACIÓ  DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ, PROGRAMA NÚM. 1 DEL CANAL MÚLTIPLE 24 AMB REFERÈNCIA TL06B I DENOMINACIÓ “MATARÓ” (CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME).

SISÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, REGLAMENT DE GESTIÓ, RÈGIM INTERN I FUNCIONAMENT DELS HORTS URBANS DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR.

VUITÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´EXPEDIENT D´AGRUPACIÓ DE LES FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL ANOMENADES “CLASPUNT” I “ANTIC SINDICAT” PER TAL QUE PUGUI EXECUTAR-SE EL CONVENI PERQUÈ L´INCASOL PORTI A TERME LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´HABITATGES DOTACIONALS I HABITATGES DE LLOGUER AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PASSEIG DE SANT JOAN.

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D´AGRUPACIÓ I PARCEL•LACIÓ URBANÍSTIQUES DE LES PARCEL•LES 4, 5 I 6 DEL POLÍGON III DEL PPO 6 “RIERA DEL GORG”.

DESÈ. DONAR COMPTE DEL DECRET QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009.

ONZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2008

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES.

L´alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 23.04.2010
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^