X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Dijous, dia 29 de juliol, Ple ordinari

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través dels correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o bé comunicacio@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 29 de juliol de 2010 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE JULIOL DE 2010.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA D´ACORD AMB LA RECOMANACIÓ TRAMESA PER LA COMISSIÓ MUNICIPALISTA DE CATALUNYA.

QUART. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L´ESCOLA BRESSOL ELS GARROFERS.

PROPOSTES PRESENTADES PER ALGUNS MEMBRES DE L´OPOSICIÓ:

CINQUÈ. ACORD D´EXTINCIÓ DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL REGIDOR AMADEU CLOFENT ROSIQUE.

SISÈ. ACORD DE SUSPENSIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL, CONTRACTES DE SERVEIS, MODIFICACIONS SALARIALS, PROMOCIONS INTERNES, LLIURES DESIGNACIONS DE FUNCIONARIS I TREBALLADORS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS-OPOSICIÓ SENSE AUTORITZACIÓ DEL PLENARI.

SETÈ. ACORD D´INICIAR LA TRAMITACIÓ DEL PLA LOCAL D´HABITATGE I SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DEL POUM I DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L´EXPEDIENT.

VUITÈ. DONAR COMPTE DE LA DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT, I SI ESCAU, LA SEVA APROVACIÓ INICIAL.

NOVÈ. ACORD D´ENCOMANAR ALS SERVEIS TÈCNICS D´ESPORTS UN REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU, I ADOPCIÓ D´ACORDS URGENTS SI ESCAU.

DESÈ. PRECS I PREGUNTES.

L'alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 26.07.2010
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^