www.svmontalt.cat
Diumenge, 15 d'agost de 2010  -  11 h matí
Amb la participació de l'Orfeó Parroquial El Delme