www.svmontalt.cat
Podeu escoltar el Ple en directe a través de Ràdio Santvi al 107.4 FM

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través dels correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o bé comunicacio@svmontalt.cat
El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 30 de setembre de 2010 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:
ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE JULIOL DE 2010.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. DONAR COMPTE DELS INFORMES EMESOS PER PART DEL SECRETARI INTERVENTOR A REQUERIMENT DEL PLE.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2010.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGISTRE TELEMÀTIC DE L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT (E-TRAM).

SISÈ. PRECS I PREGUNTES.


L´alcalde,
Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Sant Vicenç de Montalt, 28 de setembre de 2010

Publicat el 28.09.2010