Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Comissió Informativa de Ple
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Informativa de Ple
 • ATRIBUCIONS: l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple de la Corporació, així com els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió de la Junta de Govern Local per delegació del Ple, sempre que no hagin de ser sotmesos a qualsevol altra comissió informativa específica.
 • MEMBRES:
  • President: L'Alcalde, Javier Sandoval i Carrilo
   Substitut: Sr. Enric Miralles Torres, 3r Tinent d'Alcalde
  • Vocals:

   Sr. Cristian Garralaga Alonso (CiU)

   Sra. Ma. lluïsa Grimal i Colomé, 2a Tinent d'Alcalde (Regidora no adscrita)

   Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)

   Sr. Enric Miralles i Torres, 3r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)

   Sra. Gemma Duran i Franch (Regidora no adscrita)

   Sr. Robert Subirón i Olmos (Regidor no adscrit)

   Sr. Jaume Gumà i Noel (9SV)
   Substitut: Sr. Jaume Arcos i Vinyals (9SV)

   Sr. Enric Pardo i Matas (ERC)
   Substituta: Sra. Berta Sala i Casanovas (ERC)

   Sr. Benito Pérez i González (C's)

   Sr. Francesc Guillem i Molins (PSC)

    

              Actuarà com a Secretari: El del la Corporació o membre que legalment el substitueixi.

 • RÈGIM DE SESSIONS: Celebrarà les seves sessions el dijous anterior a cada sessió plenària, a les 19:00 hores de la tarda, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.
 • RÈGIM DE VOTACIONS: La votació dels acords de la Comissió Informativa seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:
  • Alcalde-president: un vot
  • CIU: un vot
  • 9SV: dos vots
  • ERC: dos vots
  • C'S: un vot
  • PP: un vot
  • Regidors/es no adscrits/es: un vot cadascun/a
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^