www.svmontalt.cat

 

CATCert certifica que en data 14-05-2012 11:09:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
 

CATCert certifica que en data 09-05-2012 12:41:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 07-05-2012 11:59:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 07-05-2012 12:00:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

 

Vista la necessitat de la Regidoria d’Esports de cobrir 1 plaça de monitor/a esportiu/va, es publica la següent convocatòria que comprèn les bases que regularan el sistema d’accés per a cobrir la plaça, així com les característiques del lloc ofertat.

Per optar al procés de selecció cal presentar instància, juntament amb la documentació requerida,  a l’OAC de l’Ajuntament (c/ Sant Antoni, 13) entre el 23 d’abril i el 2 de maig, ambdós inclosos.

CATCert certifica que en data 23-04-2012 12:32:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

 

Publicat el 23.04.2012