www.svmontalt.cat

Vista la necessitat de la Regidoria d’Obres i Serveis de cobrir una plaça d’oficial 1a electricista de la Brigada Municipal de Serveis, es publica la següent convocatòria que comprèn les bases que regularan el sistema d’accés per a cobrir la plaça, així com les característiques del lloc ofertat.

Per optar al procés de selecció cal presentar instància, juntament amb la documentació requerida,  a l’OAC de l’Ajuntament (c/ Sant Antoni, 13) entre el 9 i el 16 de maig, ambdós inclosos.

CATCert certifica que en data 24-05-2012 14:26:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 24-05-2012 14:26:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 24-05-2012 12:19:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 21-05-2012 13:42:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 18-05-2012 13:51:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

CATCert certifica que en data 09-05-2012 17:04:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

 

Publicat el 09.05.2012