www.svmontalt.cat
Dilluns, 13 d'agost de 2012  -  11 h matí
Amb inflables, jumping i gran pluja d'escuma de colors i música per a grans i petits