X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Els serveis bàsics, la prioritat del pressupost 2013
El govern municipal (CiU i PSC) de Sant Vicenç de Montalt presenta per al 2013 uns pressupostos que tenen com a objectiu principal l'estalvi econòmic.


Els pressupostos per al 2013 es van aprovar definitivament durant la sessió ordinària de Ple, celebrada el passat 31 de gener de 2013, per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU (6), PSC (1) i PP (1) i els vots en contra de 9 SV (4) i Esquerra-Entesa (1), un cop desestimades les al·legacions presentades pel Sr. Jaume Arcos i Vinyals.

Ple municipalDes de l’inici de la crisi, l’Ajuntament està fent un esforç continuat per evitar el dèficit i per mantenir l’equilibri financer dels comptes municipals, de manera que es pugui assegurar la continuïtat i nivell dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida dels santvicentins i les santvicentines.

En aquest sentit, el govern santvicentí manté com a prioritats els serveis socials, el desenvolupament econòmic, la seguretat i el manteniment de la via pública.

Un anys més, doncs, el pressupost municipal es planteja com un pressupost de contenció, que té com a objectiu mantenir el bon estat de la hisenda municipal santvicentina; per a la qual cosa es fa necessari mantenir l’esforç màxim d’estalvi i l’austeritat en la despesa municipal.

A grans trets, els comptes 2013 es resumeixen en les següents dades:

 • El pressupost ascendeix a 7.154.147 euros; es redueix un 4,48 % respecte a l’any anterior.
 • La despesa en personal es rebaixa un 1,26 %.
 • La resta de la despesa corrent s’incrementa un 3,02 %.
 • Les despeses financeres registren una reducció del 26,6 %.
 • El deute municipal es rebaixa un 7%.
 • Creix un 6,29 % la despesa en programes de seguretat ciutadana i mobilitat.
 • Augmenten en un 2 % les partides destinades a benestar comunitari.
 • S'incrementa en un 6% la despesa en programes de serveis socials.
 • S'incrementen en un 4,29 % les partides destinades a foment del comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

DinersLa despesa de personal es redueix, d’acord amb les restriccions establertes per la legislació estatal, amb l’objectiu afegit de prosseguir amb la tasca de reorganització i eficiència que s’ha anat implementant durant els darrers anys.

La despesa corrent en béns i serveis és l’únic capítol que experimenta un augment respecte al 2012 (3,2 %), motivat per la repercussió de l’augment de l’IPC en els preus i per l’absorció de l’increment general de l’IVA.

Els ingressos augmenten lleugerament, en un 1,72 %, com a resultat de l'increment previst en l'Impost de Béns Immobles, fruït de l'augment del número d'habitatges.

S’incrementen també en un 1,03 % els ingressos derivats de les transferències corrents. En aquest sentit, paga la pena destacar la forta caiguda en les transferències de la Generalitat de Catalunya (-20 %), descens que s’ha compensat amb l’ajust de la participació en els tributs de l’Estat i, sobre tot, amb l’ajut extraordinari del Programa de Suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals, atorgat per la Diputació de Barcelona.

Finalment, augmenten en un 5,44 % els ingressos patrimonials, com a resultat del rendiment dels dipòsits i la concessió d’aigües a l’empresa SOREA.

La resta d’ingressos derivats d’impostos i taxes es mantenen relativament estables, com a conseqüència de la congelació general de les ordenances fiscals, tret dels ingressos derivats de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que disminueix per tercer any consecutiu, de 180.000 euros a 120.000 euros (33 %).

Pel que fa a inversions, la despesa serà de 457.461 euros i es destinarà prioritàriament a la millora del municipi i els equipaments i serveis que ofereix l’Ajuntament.

Les principals actuacions que es faran són:

 • Urbanització vies públiques: 45.000 euros
 • Pavimentació carrers: 77.521 euros
 • Adquisició contenidors : 35.000 euros
 • Renovació quadres d’enllumenat públic: 45.000 euros
 • Adquisició de mobiliari urbà per als carrers, parcs i platges, rètols i marquesines: 66.235 euros
 • Adequació dels centres mèdics i adquisició de material: 6.500 euros
 • Adequació del centres educatius i adquisició de material: 26.000 euros
 • Millora dels equipaments esportius i adquisició de material: 14.600 euros
 • Adquisició material per a la brigada i la policia: 13.000 euros
 • Renovació semàfors: 15.000 euros
 • Enllumenat del parc dels Germans Gabrielistes: 13.841 euros
 • Urbanització i adequació del parc de la riera del Gorg (Bicicross): 63.263 euros

A aquestes inversions s’hi afegeixen diversos projectes que s’intentaran finançar a través d’ajuts d’altres administracions.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 06.02.2013
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^