www.svmontalt.cat

Neteja àrea contenidorsDes del passat dia 1 de febrer s’estan portant a termes tasques de neteja en les àrees de contenidors de la via publica. Aquesta actuació està impulsada per la Regidoria de Medi Ambient i pretén eliminar els residus líquids adherits al terra de les àrees de contenidors.

Les tasques de neteja s’estan realitzant en col·laboració amb la Regidoria d’Obres i Serveis i l’Arca del Maresme, empresa gestora del servei de recollida d’escombraries.

Tanmateix, el passat mes de gener es donaven per finalitzades les tasques de tancament dels taps de drenatge dels contenidors de les cinc fraccions (orgànica, rebuig, envasos, paper-cartró i vidre) per a prevenir l’evacuació de líquids (lixiviats) al terra, i evitar així una imatge de brutícia constant a les respectives àrees.

Amb aquestes actuacions, la Regidoria de Medi Ambient, persegueix millorar les àrees de contenidors del municipi.

Us recordem que l’abandonament de residus fora dels contenidors comporta, d’una banda,  un cost econòmic a l’Ajuntament, i d’una altra banda, un empitjorament de la imatge del poble.


Publicat el 07.02.2013