X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Aprovat inicialmente el Projecte de Reforma del local per a la Policia
El Ple de l´Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2006, ha aprovat inicialment el projecte presentat per a la reforma del local per la Policia Municipal en el carrer Avinguda Països Catalans número 1. La qual cosa es fa pública durant 30 dies per a formular al•legacions, mitjançant la publicació del present  edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d´Anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest termini sense que s´hagi presentat cap al•legació, s´entendrà aprovat definitivament.

Sant Vicenç de Montalt, 6 de febrer de 2006
L´alcalde

Lluís Bisbal i Pujol

Publicat el 15.02.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^