X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Correcció error material en l'Edicte de licitació de les guinguetes 2006
Havent-se advertit un error en el “Butlletí Oficial de la Província número 31, de 6 de febrer de 2006, on es va publicar l´Edicte de data 16 de gener de 2006, a l´emparament de l´article 105 de la Llei 30/92,de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es procedeix a la seva rectificació:

On diu: “... per accedir a la licitació de la temporada 2005,...” ha de dir “... per accedir a la licitació de la temporada 2006...”

Sant Vicenç de Montalt, 20 de febrer de 2006.

El Regidor Delegat d´Urbanisme
Miquel Àngel Pigem de las Heras

Publicat el 01.03.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^