X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Aprovat definitivament el projecte de regularització de llindars de parcel·les del carrer de les Fonts
En data 20 de gener de 2006, el Regidor Delegat d´Urbanisme va resoldre l´aprovació inicial del projecte de regularització de llindars de parcel•les del carrer de les Fonts del sector 13 PPO “Golf Maresme” presentat en data 4 de gener de 2006 amb R.E. número 71/2006.

L´anterior projecte, en aplicació de l´article 113 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, fou exposat al públic pel termini d´un mes mitjançant la publicació del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 27 d´1 de febrer de 2006.

Transcorregut el termini d´exposició pública no s´ha presentat cap reclamació ni suggeriment al respecte.

En compliment de la resolució de data 20 de gener de 2006, l´expedient de referència s´entén aprovat definitivament sense necessitat de nova resolució.

Aprovació definitiva que es fa pública per a general coneixement.

Sant Vicenç de Montalt, 16 de març de 2006.

EL REGIDOR DELEGAT D´URBANISME
Sgt.: Miquel Àngel Pigem i de las Heras.

Publicat el 07.04.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^