X
Fira Nadal 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Ocupació via pública i/o tall de carrer
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital),emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania presta atenció presencial amb Cita Prèvia


  Descripció
  Obtenir la preceptiva autorització per a la instal·lació de sacs o contenidors de runes, materials de construcció, bastides, reserva d'estacionament, etc., a la via pública.

  Qui la pot demanar?
  El sol·licitant o persona autoritzada

  Documentació que cal presentar

  Model específic de sol·licitud

  Tràmit que seguirà
  Presentació de la sol·licitud correctament omplerta al Registre General de l'Ajuntament, i pagament de la corresponent autoliquidació de taxes sempre que s'escaigui.

  Lliurament de la documentació a la Policia Local.

  Notificació de la resolució a l'interessat/a

  Taxes (segons les Ordenances Fiscals vigents)

  Ordenança Fiscal 10-C

  Observacions

  1. S'aplicarà un descompte del 50% a les persones empadronades al municipi i/o persones jurídiques amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt.
  2. El sol·licitant haurà de complir les observacions i normes que es detallen:
   1. La sol·licitud s'haurà de presentar com a mínim amb 3 dies d'antelació, en el cas de les ocupacions, i 1 setmana abans, en el cas de talls de carrer. Pel que fa a aquests terminis no compten ni els caps de setmana (dissabtes i diumenges) ni festius.
   2. En tot moment se seguiran les indicacions o ordres per part de la Policia Local.
   3. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol objecte o obstacle, temporals o permanents, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles.
   4. Tot obstacle que destorbi las lliure circulació dels vianants i vehicles haurà de ser senyalitzat, il·luminat i protegit per garantir la seguretat dels usuaris.
   5. Es prohibeix mantenir un sac de runa, contenidors o materials els caps de setmana o festius i en cas de què això no fos possible a mantenir-los tapats, al igual que fora d´hores de treball la resta de dies de la setmana, perquè no es faci un ús inadequat.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^