X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Llicència de Cànon d'Aigua
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital),emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial sense cita prèvia però si voleu evitar esperes innecessàries podeu demanar reserva d'hora per a realitzar el vostre tràmit en aquest ENLLAÇ


  Sol·licitud Llicència de Cànon d’Aigua

  • Objecte del tràmit

   Obtenir la preceptiva autorització per a la instal·lació del servei d’aigua.
  • Requisits de la persona sol·licitant

   Propietari o persona autoritzada
  • Obligacions econòmiques

   Tribut assenyalat a les vigents Ordenances Fiscals 
  • Documents a presentar per l'interessat/da: 
   • Model general d’instància.
   • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar o autorització del propietari.
   • En cas d’habitatge, cèdula d’habilitat i llicència de primera ocupació si s’escau.
   • Si és un local comercial o indústria, la llicència d’obertura.
   • Si és un subministrament per a obres, la llicència municipal d’obres en vigor.
   • S’haurà d’indicar l’emplaçament de la finca i del cànon


  • Tràmit que seguirà

   Prèvia autoliquidació i pagament.
   • Presentació de la documentació en el Registre General.
   • Lliurament a Urbanisme de la documentació.
   • Obertura de l'expedient corresponent.
   • Redacció de l'informe tècnic.
   • Elevació de la proposta al Regidor d’Urbanisme.
   • Aprovació o denegació per part del President de la Corporació.
   • Comunicació a l´interessat/da
   • En cas d´aprovació, expedició de la llicència per a la instal·lació del Servei.
  • Termini de resolució

   2 MESOS

  La companyia subministradora és:

  AGBAR


OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^