X
Los 80 Principales
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Informe de Residència sense Padró d'Habitants
 • Per solicitar telemàticament, amb certificat digital, cliqueu AQUÍ 

  Descripció
  Informe on hi consti que l´interessat ha residit en el municipi durant algun període de temps, sense haver estat MAI empadronat.

  Qui el pot demanar
  Qualsevol ciutadà que hagi residit a Sant Vicenç de Montalt, necessiti documentar-ho i tingui manera de justificar-ho.

  Documentació que cal presentar

  • Instància: sol·licitant el justificant de residència de l'interessat sense haver estat empadronat a Sant Vicenç de Montalt
  • Declaració jurada: on dos veïns de l'interessat (empadronats a Sant Vicenç de Montalt) declaren que els consta que va viure en l'adreça que manifesta.

  On es pot tramitar?

  • Presencialment a l'OAC
  • Telemàticament amb certificat digital

  El tràmit s'inicia en aquest moment i es transfereix al Servei d'Estadística i Registre per a la seva resolució.

  Preu: 2€, segons les vigents ordenances fiscals

  Impresos relacionats

  Model general d'instància

  Termini de resolució: Aproximadament, 5 dies.

  Marc legal

  • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
  • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
  • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
  • Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
  • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
  • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^