Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Baixa en el Padró d'Habitants
 • Per solicitar telemàticament, amb certificat digital, cliqueu AQUÍ 

  Descripció
  Es pot sol·licitar la baixa al padró municipal :

  • En cas d'una defunció
  • En cas d'una persona estrangera que marxa d'Espanya


  Observacions
  La baixa del Padró d'habitants no cal que la faci el ciutadà, la fa l'Ajuntament de destí, és a dir, quan una persona s'inscriu al Padró d'habitants del municipi on resideix, només cal que declari en quin municipi consta inscrit, i entre ajuntaments es comuniquen altes i baixes.

  Els espanyols que se'n vagin a l'estranger NO poden demanar la baixa del Padró Municipal directament, ho han de comunicar al Consulat espanyol del país on residiran, qui ho transmetrà a l'INE i aquest al padró municipal.

  En el cas d'una persona estrangera que marxa d'Espanya, és convenient que comuniqui la baixa ja que si no continuaria inscrita indefinidament al Padró Municipal, al no haver-hi comunicació entre diferents països.

  Qui el pot demanar

  • Defunció: Qualsevol ciutadà que aporti el certificat de defunció.
  • Persona estrangera que marxa dEspanya: Qualsevol persona que aporti la documentació corresponent.

  Documentació que cal presentar

  • Defunció: Fotocòpia del certificat de defunció.
  • Persona estrangera que marxa d'espanya:
   • Declaració jurada de l'interessat, on consti el seu trasllat a l'estranger.
   • Fotocòpia del passaport o document d'identitat de l'interessat.

  On es pot tramitar?

  • Presencialment a l'OAC
  • Telemàticament amb certificat digital

  Preu: Gratuït.

  Impresos relacionats: 

  Model general d'instància

  Termini de resolució: Immediat.

  Marc legal

  • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
  • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
  • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
  • Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
  • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
  • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.{.c}{j}
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^