Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Canvi de residència
 • Podeu realitzar les tramitacions de manera telemàtica (amb certificat digital), emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció Ciutadana presta atenció presencial amb cita prèvia que podeu demanar en aquest ENLLAÇ.


  Per realitzar el tràmit telemàticament, amb certificat digital, cliqueu AQUÍ 

  Qui el pot demanar?
  Ciutadans empadronats a Sant Vicenç de Montalt que canviïn de domicili dins el mateix municipi. El tràmit el pot realitzar el mateix interessat o persona autoritzada.

  Documentació que cal presentar

  • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: Original del DNI, passaport o carnet de conduir.
  • Ciutadans estrangers comunitaris: Original del passaport ,targeta de resident o carnet d'identitat del país d'origen.
  • Ciutadans estrangers no comunitaris: Original del passaport o targeta de resident en vigor.
  • Contracte de lloguer, escriptura o rebut d'IBI o de consums bàsics de la vivenda en la qual es vol estar empadronat.
  • Si el contracte o escriptura no està a nom de l'interessat, Imprès d'Autorització de Residència i la fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència del titular.

  En el cas que s'autoritzi a altre persona a realitzar el canvi

  • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència en vigor de l'interessat que canvia de domicili.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència en vigor de la persona autoritzada, acompanyant de la pertinent autorització per part de l'nteressat.

  On es pot tramitar?

  • Presencialment a l'OAC
  • Telemàticament amb certificat digital


  Preu: Gratuït.

  Impresos relacionats

  Termini de resolució: Immediat.

  Marc legal

  • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
  • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
  • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
  • Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
  • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
  • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^