X
Sant Jordi 2024
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Modificacio Dades Personals del Padró d'Habitants
 • Per solicitar telemàticament, amb certificat digital, cliqueu AQUÍ 

  Descripció
  Modificació d'alguna de les dades personals que consten al Padró d'habitants, per errors de gravació o per modificació de la realitat.

  Les dades del Padró d'habitants que pot ser necessari modificar són:

  • Nom
  • Cognoms
  • Data de naixement
  • Lloc de naixement
  • Província de naixement
  • Nivell d'Estudis
  • Nacionalitat
  • Número de DNI, permís de residència o passaport
  • Sexe

  En cas que sigui necessari canviar el domicili, caldrà que realitzeu el tràmit de Canvi de Residència.

  Qui el pot demanar
  Ciutadans empadronats a Sant Vicenç de Montalt que vulguin modificar alguna de les seves dades personals que consten al Padró d'Habitants. El tràmit el pot realitzar el mateix interessat o persona que aporti la documentació original necessària.

  Documentació que cal presentar: Document original que justifiqui la modificació.

  On es pot tramitar?

  • Presencialment a l'OAC
  • Telemàticament amb certificat digital

  Preu: Gratuït.

  Termini de resolució: Immediat

  Marc legal

  • Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
  • Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
  • Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
  • Llei orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
  • Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1988 de 24 de maig.
  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
  • Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
  • Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^