www.svmontalt.cat
  • En el seu moment, l’agrupació del PSC va valorar positivament la participació en el govern municipal en l’anterior mandat perquè l’interès general preval per sobre de tot, així com la nostra vocació per prioritzar les necessitats socials de les famílies i afavorir una estricta equitat en les decisions preses. En l’actual mandat, després d’uns mesos de govern de CiU amb el suport del PP, se’ns va oferir la possibilitat de formar part de l’equip de govern. La nostra resposta requeria aclariments que mai se’ns van donar; sol·licitàrem que desvetllessin el pacte signat amb el PP, sense que se’ns hi donés resposta, fins que el nostre regidor va haver de preguntar-ho en un ple; el com de la signatura, a dia d’avui, no s’ha fet públic, pel que denunciem l’absoluta opacitat d’acords que la ciutadania ha de conèixer. Alhora, nosaltres no podem signar un acord on s’inclogui el PP, no per raons sectàries o d’oportunisme polític,
    sinó per incompatibilitat manifesta amb les seves polítiques. La nostra vocació sempre serà fomentar polítiques d’igualtat, i l’actual govern ha rebutjat que les escoles bressol siguin subvencionades per la Generalitat, esmena presentada pel nostre grup.


Publicat el 03.04.2017