www.svmontalt.cat
  • Malgrat el fred, hem tancat el 2017 amb les mànigues ben arremangades, fent obres als vials, a les voreres i a les rieres per tal de millorar la mobilitat i garantir la seguretat de les persones, i encetem el nou any de la mateixa manera: treballant per complir els nostres compromisos amb la ciutadania.

    Per a aquest 2018 se’ns gira molta feina. Volem continuar millorant el parc dels Germans Gabrielistes, substituir la gespa del camp de futbol, renovar la pintura de les escoles, equipar i moblar el Casal de Cultura, remodelar el passeig marítim o continuar ampliant la xarxa de videovigilància, entre altres actuacions, sense deixar de banda l’atenció a les persones.

    I no només hem de treballar en l’elaboració dels projectes i la seva execució, sinó que ens hem de moure i molt per buscar ajuts i subvencions que ens permetin tirar-los endavant.

    El nostre principal objectiu és donar resposta a les necessitats dels santvicentins i santvicentines, millorar el poble i millorar la qualitat de vida dels que hi resideixen. I per aconseguir-ho, a més de gestionar acuradament els recursos propis, continuarem trucant a totes les portes per tal d’obtenir finançament de les entitats supramunicipals.


Publicat el 02.01.2018