X
Programa Forma't 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Any 2018
Acords Junta de Govern Local del dia 22 de novembre de 2018

 • El passat dijous 22 de novembre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Modificació de crèdit 7/2018. S’aprova per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.
  • Xifra anual de població a data 1 de gener de 2018. S’aprova per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.
  • Reclamació patrimonial per danys causats en el vehicle del Sr.Marco Antonio Yapari a causa de treballs de la brigada municipal el dia 27/09/2018 a la zona escolar del camí del padró. Aprovat per unanimitat.
  • Compromís plurianual de l'ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en les aportacions al projecte de turisme comarcal - feder 2014-2020. Aprovat per unanimitat
  • Designació d'un representant de l'Ajuntament al Consell Escolar de l’escola Sant Jordi. Aprovat per unanimitat.
  • Designació d'un representant de l'Ajuntament al Consell Escolar de l’escola Sot del Camp. Aprovat per unanimitat.
  • Assumptes de tràmit:
   • Designació d'un representant de l'ajuntament al consell escolar de l’institut Esteve Albert. Aprovat per unanimitat


  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l’acta de Junta de Govern Local celebrada el 8 de novembre de 2018 i es va donar compte dels següents assumptes:

  • Relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió plenària.
  • Decret d'alcaldia núm. 1233 de data 16/11/2018 d'aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la gerència de serveis d'educació de la diputació de Barcelona per al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018, per import de 31.291,31€. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
  • Decret d'alcaldia núm. 1204 de data 12/11/2018 d'aprovació de pròrroga del servei de tècnic de medi ambient amb el consell comarcal del maresme. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
  • Decret d'alcaldia núm. 1212 de data 13/11/2018 de subsanació del calendari fiscal de l'any 2019. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.


  No es van formular ni precs ni preguntes.OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 26.11.2018

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^