X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Ordre del dia del Ple Municipal del 31 de gener de 2019

 • Podeu escoltar el ple en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM i també al mòbil o tauleta i a través de l'APP gratuïta SantviAPProp.


  El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous dia 31 de gener de 2019, a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA 

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR - 
   • PLE2018/13 ORDINÀRIA 29/11/2019 
   • PLE2018/14 EXTRAORDINÀRIA 13/12/2018
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  • Tercer.- PRP2019/58 PROPOSTA L PLE DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE CRISTIAN GARRALAGA ALONSO COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.
  • Quart.- PRP2019/90 MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE TREBALL, ÒRGAN CREAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2018 I MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE LA MATEIXA DATA QUE APROVAVA L’IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ MENSUAL QUE PERCEBRÀ EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CIU ARREL DE LA INCORPORACIÓ AL CONSISTORI DEL NOU REGIDOR DE CIU.
  • Cinquè.- PRP2019/57   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚM. 28 REGULADORA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA ANY 2019 
  • Sisè.- PRP2019/55   PROPOSTA AL PLE, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RLLT 2019. 
  • Setè.- PRP2018/1597   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ SI ESCAU, DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME DELS PROJECTES ANOMENATS SUPORT A LA CAMPANYA INFORMATIVA DE ZONES BLAVES MUNICIPALS I SUPORT A LA CAMPANYA DE PODA I DESHERBAT MUNICIPAL, AMBDUES PER A L’ANY 2019. 
  • Vuitè.- PRP2019/65   DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1288 DE 28/11/2018 D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2018. 
  • Novè.- PRECS I PREGUNTES.


  L'alcalde,

  Javier Sandoval Carrillo

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 28.01.2019

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^