X
Programa Forma't 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Any 2018
Acords Junta de Govern Local del dia 18 d'octubre de 2018

 • El passat dijous 18 d’octubre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Presa de raó de la renúncia presentada per Miquel Àngel Martínez Camarasa i nomenament de nou regidor/s. S’aprova per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.
  • Sol·licitud d'una bestreta de 2.000 euros a reintegrar en 12 mensualitats de la nòmina. Aprovat per unanimitat.
  • Permís sol·licitat per a la realització de la cursa ultra trail no competitiva. Aprovat per unanimitat:
   • Concedir autorització per les vies de titularitat d’aquest ajuntament.
   • No concedir permís per les zones de muntanya exclusivament privades.

  En sessió pública es tracta el següent punt de l’ordre del dia, i per tant es convida a tots els regidors de l’Ajuntament a assistir-hi.

  • Modificació dels preus públics de l'any 2019. Aprovat per unanimitat donar compte a la propera sessió plenària.

  Es reprèn la sessió no pública a la que assisteixen únicament els membres que formen l’Equip de Govern.

  • Concessió d'una bestreta de 1.200 a retornar mensualment de les nòmines. Aprovat per unanimitat.
  • Conveni estudi diagnosi pobresa i vulnerabilitat social. Aprovat per unanimitat.
  • Modificació de la relació de llocs de treball (rllt) de l'any 2018 per aplicar els augments previstos a la llei de pressupostos de l'estat. S’aprova per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.
  • Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en relació a la implementació del projecte “pessics musicals” a l’escola Sant Jordi i a l’escola Sot del Camp de Sant Vicenç de Montalt. Aprovat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l’acta de Junta de Govern Local celebrada el 4 d’octubre de 2018 i es va donar compte dels següents assumptes:

  • Relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió plenària.
  • Decret d'alcaldia núm. 1084 de data 10 d'octubre de 2018 d'aprovació del conveni de bus línia C-21. La Junta es dona per assabentada
  • Decrets d'alcaldia núm. 1077 i 1085 de data 5 i 10 d'octubre de 2018 de l'ocupació sol·licitada per a la instal·lació d'una parada de castanyes a la riera del gorg. La Junta es dona per assabentada. 

  Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.


OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 19.10.2018

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^