X
Programa Forma't 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Any 2018
Acords Junta de Govern Local del dia 4 d'octubre de 2018

 • El passat dijous 4 d'octubre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Adjudicació servei de control i prevenció de la legionel·la a les instal·lacions de titularitat municipal. Aprovat per unanimitat.
  • Devolució de la garantia dipositada de l'obra consistent en l'execució dels treballs inclosos al projecte de renovació de l'enllumenat públic de Sant Vicenç de Montalt. Desestimat per unanimitat.
  • Modificació de les normes d'organització i funcionament de centre (nofc) de l'escola bressol municipal Els Garrofers. Aprovat per unanimitat.
  • Projecte educatiu de centre (pec) de l'escola bressol Els Garrofers. Aprovat per unanimitat.  
  • Reserva d'estacionament per mobilitat reduïda al carrer de l'arboç, 48. Aprovat per unanimitat.
  • Avançament de 500€ de la paga extraordinària de nadal 2018. Aprovat per unanimitat.
  •  Assumptes de tràmit:
   • Modificació de crèdit 6/2018. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l'acta de Junta de Govern Local celebrada el 13 de setembre 2018 i es va donar compte dels següents assumptes:

  • Relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió plenària.
  • Decret d'alcaldia núm. 1011 de data 21 de setembre de 2018 d'excedència voluntària sol·licitada pel traballador a.g.g. La Junta es dona per assabentada.


  No es van formular ni precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 05.10.2018

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^