www.svmontalt.cat

  • El passat dijous 5 de juliol es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

    Durant la sessió es va arribar als següents acords:

    • Adjudicació del servei de recollida selectiva i transport de residus municipals. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

    Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l’acta de Junta de Govern Local celebrada el 27 de juny de 2018 i es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicitats des de la darrera sessió.

    Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.

Publicat el 06.07.2018