X
Programa Forma't 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Any 2018
Acords Junta de Govern Local del dia 19 de març de 2018

 • El passat dilluns 19 de març es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Conveni entre l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i el grup fotogràfic de Sant Vicenç de Montalt per a l'atorgament d'una subvenció. Aprovat per unanimitat.
  • Concessió bestreta de 1500 € al senyor B.A.Q., a descomptar a raó de 125 euros/mes a la nòmina. Aprovat per unanimitat.
  • Baixa de rebuts diversos, corresponents a quotes mensuals de l'escola bressol del curs 2016-17. Aprovat per unanimitat.
  • Assumptes a tràmit:
   • Festes locals de l'any 2019. S’aprova per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  Durant la sessió també es va donar compte dels següents assumptes:

  • Relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió plenària.
  • Decret d’alcaldia núm. 243, d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques de la licitació per a l’adjudicació del servei de manteniment de sistemes de videovigilància, control accessos, sistemes de deteccions i telecomunicacions associades, mitjançant procediment negociat sense publicitat.  La Junta de Govern Local es dona per assabentada.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 21.03.2018

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^