www.svmontalt.cat

 • El passat dijous 1 de febrer es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de les obres incloses corresponents a la fase 2, del projecte de reurbanització i millores del Parc dels Germans Gabrielistes. Aprovat per unanimitat. 
  • Liquidació Paintball 13/01/2018. Aprovat per unanimitat. 
  • Jubilació parcial anticipada del treballador JGC. Aprovat per unanimitat.
  • Jubilació parcial anticipada del treballador JMVS. Aprovat per unanimitat.
  • Jubilació parcial 50% treballador LCS. Aprovat per unanimitat.
  • Autorització de la cursa ultra trail Montnegre-Corredor. Desestimat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l’acta de Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de gener i es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicitats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.


Publicat el 02.02.2018