www.svmontalt.cat

 • El passat dimecres 3 de gener es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Plecs i convocatòria licitació servei de menjador de l'escola bressol Els Garrofers. Aprovat per unanimitat.
  • Proposta de conveni a formalitzar entre la diputació de Barcelona i l'ajuntament de Sant Vicenç de Montalt sobre les obres de perllongament de la vorera de la ctra. bv-5034 des de la riera del gorg fins a la parada d'autobús del pk 1+150. Aprovat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicitats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no es va tractar cap assumpte de tràmit i no va haver-hi precs ni preguntes.



Publicat el 04.01.2018