www.svmontalt.cat


  • Acabant la legislatura, tocaria fer el tancament del Pla d’Actuació Municipal. El PAM és el full de ruta del Govern. És el document que reflecteix les actuacions que el Govern municipal considera prioritàries i que es compromet a portar a terme. Es va aprovar el 2016 i conté 74 actuacions.

    Algunes de les més rellevants són: la implantació del Portal de Transparència, la reducció de la taxa de guals, la creació de camins escolars i de plans d’ocupació juvenils, l’arranjament del parc dels Germans, Wi-Fi gratuït a la zona marítima, el foment d’estalvi energètic a les escoles, l’ampliació del circuit de videovigilància, l’organització de fires locals... entre d’altres.

    Malauradament, i atesos els fets que tots coneixeu, no ha estat possible acabar-lo. De totes maneres, al ple de febrer donarem compte del grau d’acompliment del nostre compromís. Més de 75 % de les actuacions ja s’han fet i acabat, i només un 5 % no s’han pogut portar a terme, tot i que s’hi està treballant i futurs governs, si així ho consideren, les podran fer realitat: són la construcció d’un centre de dia, una nau per a les carrosses de la Cavalcada i les obres de remodelació del passeig marítim.

    Hem fet bona feina, malgrat les dificultats sobrevingudes.Publicat el 01.02.2019