X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Acords del Ple Municipal del dia 31 de gener de 2019

 • • Podeu escoltar l'àudio del Ple Municipal en aquest  ENLLAÇ
  El passat dijous dia 31 de gener es va celebrar una sessió ordinària del Ple Municipal a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on hi van assistir els regidors del Govern i de l'oposició.

  Nota: (El grup municipal de CiU està pendent d'assignació d'un/a regidor/a).

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Presa de possessió de Cristian Garralaga Alonso com a regidor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
  • Modificació de la composició del Consell de Treball i modificació de l’acord plenari que aprovava l’import de la indemnització mensual que percebrà el grup polític municipal de CiU arrel de la incorporació al consistori del nou regidor de CiU. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança núm. 28 reguladora de civisme i convivència ciutadana any 2019. S’aprova per unanimitat retirar aquest punt de l’ordre del dia per al seu major estudi.
  • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i RLLT 2019. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovació del conveni de delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme dels projectes anomenats suport a la campanya informativa de zones blaves municipals i suport a la campanya de poda i desherbat municipal, ambdues per a l’any 2019. Aprovat per unanimitat.

  Fora de l’ordre del dia, se sotmet a votació la urgència del següent punt.

  • Modificació de l’àmbit de l’espai d’interès natural del Montnegre i el Corredor. S’aprova per unanimitat la urgència fora de l’ordre del dia.

  Aprovat el punt en qüestió per majoria absoluta amb l’abstenció del Sr. Cristian Garralaga Alonso (CiU) i el Sr. Francesc Guillem Molins (PP).

  Durant la sessió també es van aprovar per unanimitat dels assistents l’acta del Ple ordinari celebrat el 29 de novembre i l’acta del Ple extraordinari celebrat el 13 de desembre de 2018, i es va donar compte dels següents assumptes:

  • Relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió plenària.
  • Decret núm. 1288 de 28/11/2018 d'aprovació de modificació de crèdit 8/2018.


  El Ple es va tancar amb el punt de precs i preguntes que podeu escoltar a l’àudio de la sessió.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 01.02.2019

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^