X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Ordre del dia del Ple Municipal del 28 de març de 2019

 • Podeu escoltar el ple en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM i també al mòbil o tauleta i a través de l'APP gratuïta SantviAPProp.

  El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous dia 28 de març de 2019, a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
   • PLE2019/2 ORDINÀRIA 28/02/2019 
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’FOCICI. 
  • Tercer.- PRP2019/174 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ACTIVITATS ESPORTIVES. 
  • Quart.- PRP2019/345 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL SR. ALCALDE (DEDICACIÓ EXCLUSIVA) 
  • Cinquè.- PRP2019/223 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME. 
  • Sisè.- PRP2019/330 PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA NÚMERO 19 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS I DE L'ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 62 REGULADORA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT “ZONA BLAVA” 
  • Setè.- PRP2019/190 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE PERSONAL I L’ASSIGNACIÓ D’UN CODI IDENTIFICATIU DE SIGNATURA DE PROFESSIONALS ADSCRITS A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS. 
  • Vuitè.- PRP2019/264 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI I ADDENDA ECONÒMICA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PEL SUPORT EN L'ÀMBIT DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD) 
  • Novè.- PRECS I PREGUNTES


  L'alcalde

  Javier Sandoval Carrillo

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^