X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Ordre del dia del Ple Municipal del 25 d'abril de 2019

 • Podeu escoltar el ple en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM i també al mòbil o tauleta i a través de l'APP gratuïta SantviAPProp.  El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous dia 25 d’abril de 2019, a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:  ORDRE DEL DIA

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
   • PLE2019/3 ORDINÀRIA 28/03/2019
   • PLE2019/4 EXTRAORDINÀRIA 01/04/2019
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  • Tercer.- PRP2019/429   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 375 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.
  • Quart.- PRP2019/430   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 373 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE L'ANY 2018. 
  • Cinquè.- PRP2019/459   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) 4T TRIMESTRE 2018.
  • Sisè.- PRP2019/420   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOM DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TONI BUCH. 
  • Setè.- PRP2019/419   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA SOL·LICITADA PEL C.F. SANTVICENTÍ EN MOTIU DEL CAMPUS DE FUTBOL A LA ÍNDIA ANY 2019. 
  • Vuitè.- PRP2019/438   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT I EL C.F. SANTVICENTÍ PER ESTABLIR LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA.
  • Novè.- PRP2019/414   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SEGUIMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES. 
  • Desè.- PRP2019/418   PROPOSTA AL PLE, SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
  • Onzè.- PRP2019/489   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L'INVENTARI DE CAMINS.
  • Dotzè.- Dotzè.- DONAR COMPTE DEL PAM 2015-2019. 
  • Tretzè.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’ABANDÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE DIVERSOS REGIDORS. 
  • Catorzè.- PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI QUE APROVA L’IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ MENSUAL QUE PERCEBRÀ EL GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
  • Quinzè.- PROPOSTA AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
  • Setzè.- PRECS I PREGUNTES. I PREGUNTES.


  L'alcalde,

  Javier Sandoval Carrillo

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^