X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Ordre del dia del Ple Municipal del 26 de setembre de 2019

 • Podeu escoltar els plens en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM i també al mòbil o tauleta i a través de l'APP gratuïta SantviAPProp.

  El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous 26 de setembre de 2019, a les 20 hores, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA


  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR: 
   • PLE2019/9 EXTRAORDINÀRIA 15/06/2019 
   • PLE2019/10 EXTRAORDINÀRIA 22/07/2019 
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  • Tercer.- PRP2019/1369   DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1076 DE DATA 30 DE JULIOL DE 2019, DE DELEGACIONS DE L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
  • Quart.- PRP2019/1077   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS ANY 2020. 
  • Cinquè.- PRP2019/1328   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA, PORTAVEU I REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE MONTALT, CONTRA L'ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DEL GOVERN. 
  • Sisè.- PRP2019/1339   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
  • Setè.- PRP2019/1358   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'INVENTARI DE CAMINS. 
  • Vuitè.- PRP2019/1362   PROPOSA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2019. 
  • Novè.- PRP2019/1370   DONAR COMPTE DEL MANIFEST PRESENTAT PEL GRUP DE TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN "XURRAVINS" PER IMPULSAR QUE ES FACIN ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A LA GENT GRAN. 
  • Desè.- PRP2019/578   PROPOSTA AL PLE, DE RATIFICACIÓ SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA. 
  • Onzè.- PRP2019/721   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PERI NUCLI HISTÒRIC EN CORRECCIÓ ERRADES D'ALINEACIONS ILLA 8 (C DE BAIX - TO DEL GORG). 
  • Dotzè.- PRP2019/1376   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 
  • Tretzè.- PRP2019/1377   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I SALVAMENT AL MEDITERRANI. 
  • Catorzè.- PRP2019/1383   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
  • Quinzè.- PRECS I PREGUNTES.


  L'alcalde, 

  Javier Sandoval Carrillo

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^