X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2019
Ordre del dia del Ple Municipal del 28 de novembre de 2019

 • Podeu escoltar els plens en directe a Ràdio Santvi al 107.4 FM i també al mòbil o tauleta i a través de l'APP gratuïta SantviAPProp.

  El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous 28 de novembre de 2019, a les 20 hores, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 
   • PLE2019/14 ORDINÀRIA 24/10/2019 
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
  • Tercer.- PRP2019/1751   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1543 DE REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES FETES A UN REGIDOR. 
  • Quart.- PRP2019/1649   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
  • Cinquè.- PRP2019/1797   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
  • Sisè.- PRP2019/1749   PROPOSTA AL PLE, D'APROVACIÓ SI ESCAU, DELS COMPTES ANUALS DE L'ANY 2018. 
  • Setè.- PRP2019/1594   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2019 I ESTUDI DE POBLACIÓ RELATIU A L'ANY 2018. 
  • Vuitè.- PRP2019/1595   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC). 
  • Novè.- PRP2019/1704   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI D'OBERTURA DE COMERÇOS EN DIUMENGE I FESTIUS PEL 2020 I 2021. 
  • Desè.- PRP2019/1645   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESAFECTACIÓ DE BÉNS DEMANIALS ACTUALMENT ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS. 
  • Onzè.- PRECS I PREGUNTES.

  L'alcalde

  Javier Sandoval Carrillo

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^