www.svmontalt.cat

 • El passat dijous 2 d’abril  es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Acord de modificació del calendari fiscal de l’any 2020. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovació de la línia de suport municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social  a conseqüència del COVID-19. Aprovat per unanimitat.
  • Aprovació del recurs “Finançament de l’àmbit de benestar social”. Aprovat per unanimitat.
  • Assumptes de tràmit:
   • Els regidors han compartit novetats de la sol·licitud feta a la Diputació de Barcelona d’Equips de Protecció Individuals i mascaretes.
   • S’ha comentat la durada del servei de desinfecció de carrers.
   • S’ha exposat que la Diputació de Barcelona ha llençat una línia d’ajuts per a ajuntaments, principalment Serveis Socials.
   • S’ha debatut sobre la necessitat de sol·licitar test de detecció del Covid-19.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 19 de març de 2020 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
Publicat el 03.04.2020