X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2020
Acords Junta de Govern Local del dia 4 de juny de 2020
 • El passat dijous 4 de juny es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques del servei de neteja viària. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva corporació. 

  ·         Aprovació de les festes locals de l’any 2021. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de l’acceptació de l’ajut del programa “Cap municipi enrere”, suport al governs locals contra la Covid-19. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de l’acceptació de diversos ajuts del catàleg de la xarxa de governs locals de l’any 2020. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la concessió d’una bestreta de 900 € a descomptar de la nòmina durant 12 mesos. Aprovació per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 21 de maig de 2020 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 05.06.2020

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^