X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2020
Acords Junta de Govern Local del dia 5 de març de 2020
 • El passat dijous 5 de març es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació per la desafectació del bé demanial adscrit als Serveis Municipals. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació compactació lactància en jornades senceres. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la subsanació error material en acord de Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2020, d’estimació de reclamació patrimonial per danys en vehicle amb matricula 8760 HHM. Aprovat per unanimitat.

  ·         Recurs de reposició de la reclamació patrimonial resolta en Junta de Govern en data 23 de gener, per danys habitatge Avinguda del parc, número 17. Aprovat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 19 de febrer de 2020 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 06.03.2020

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^