X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2021
Acords Junta de Govern Local del dia 10 de març de 2021
 • El passat dimecres 10 de març es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Donar compte al Ple de la resolució 2021/279, en relació a la modificació de dates d’inici i finalització de la Comissió de Serveis de l’ Agent  de Policia J.S.L.  La Junta es dóna per assabentada de la resolució anterior.

  ·         Aprovació de la sol·licitud d’adhesió i de participació en el programa “ Servei Local de Teleassistència” de la Diputació de Barcelona. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la llicència d’obres majors al carrer Los Cedros, 12-13. Aprovat per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per oficina d’habitatge 2021-2024. Aprovat per unanimitat.

  ·         Assumptes de tràmit:

  o    Aprovació de la modificació de l’ordenança general núm. 62, del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”. Aprovació per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  o    Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecánica en vies publiques Municipals. Aprovació per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 17 de febrer de 2021 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 11.03.2021

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^