www.svmontalt.cat
 • El passat dimarts 14 setembre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la Comunitat de Propietaris Montaltpark, blocs 5 al 12 i l’establiment d’un protocol d’actuació en cas d’avaria o manteniment d’aquestes instal·lacions. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Vicenç i la Diputació de Barcelona per la gestió integrada a la xarxa de biblioteques municipals (XBM). Aprovació per unanimitat.

  ·         Assumptes de tràmit:

  o    Aprovació de la liquidació del curs de monitor de lleure, organitzat per la Regidoria de Joventut. Aprovació per unanimitat.

  o    Aprovació de la liquidació del curs de manipulador d’aliments, organitzat per la Regidoria de Joventut. Aprovació per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 1 de setembre de 2021 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes. 

    
Publicat el 15.09.2021