www.svmontalt.cat
 • El passat dimecres 17 d’abril es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i els Ajuntaments que participen a la XXXVI Mostra literària del maresme 2019. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de l’autorització de pas pel municipi de Sant Vicenç de Montalt per a la realització de la prova esportiva Gran Fondo Barcelona.  Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 2019-2023. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la llicència d’obres per instal·lació ascensor al carrer Sol Naixent, 24. Aprovat per unanimitat.

  Aprovació de l’ inventari de camins. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de la concessió d’una bestreta. Aprovat per unanimitat. 

  ·         Donar compte al Ple del Període Mitjà de Pagament (PMP) 4T Trimestre 2018. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Assumptes de tràmit:

  Ús de l’escut del municipi al costat logotip associació Gent Grans Els Xurravins. Aprovat per unanimitat.


  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 4 d’abril de 2019 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
Publicat el 18.04.2019