X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2021
Acords Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2021
 • El passat dimecres 17 de febrer es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació de l’atorgament de poders per a plets a favor de procuradors i lletrats. Aprovat per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació del rescat del dret funerari nínxol número 9. Aprovat per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de l’actualització de l’inventari de béns de la corporació. Aprovat per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de la reclamació patrimonial per danys en vehicle 4976 CPY. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de l’autorització de l’adscripció temporal d’un funcionari a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en comissió de serveis. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la concessió d’una bestreta a reintegrar de les nòmines mensuals. Aprovat per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 3 de febrer de 2021 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 18.04.2021

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^