www.svmontalt.cat
 •  

  El passat dijous 18 de juny es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació de l’ordenança general número 27 (ROM) per a la celebració de Plens telemàtics. Aprovat per unanimitat  traslladar aquest punt al Ple per a la seva corporació. 

  ·         Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 60, preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyament especials en establiments municipals d’activitats esportives. Aprovat per unanimitat  traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de renovació del conveni d’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT) . Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la reclamació patrimonial per danys a vehicle per tasques de la brigada municipal. Aprovació per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 4 de juny de 2020 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
Publicat el 19.06.2020