X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2020
Acords Junta de Govern Local del dia 18 de novembre de 2020
 • El passat dimecres 18 de novembre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació del compte general de l’any 2019. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Donar compte del decret d’alcaldia núm. 1283, de data 6 de novembre, delegacions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la modificació del reglament orgànic municipal (ROM), per la celebració de Plens Ordinaris així com Sessions dels òrgans col·legiats de forma telemàtica. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Ratificació del decret d’alcaldia núm.1282, de data 6 de novembre, l’inici d’accions judicials dels desnonament de Can Delàs. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme, delegació de competències en el servei d’atenció domiciliària 2020. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació del conveni entre l’Ajuntament per l’oficina d’habitatge i el Consell Comarcal del Maresme. Aprovat per unanimitat.

  ·         Assumptes de tràmit:

  o    Aprovació de la compatibilitat ,d’una treballadora de l’Ajuntament, per a formar part del consell d’administració Ràdio Arenys. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  o    Aprovació de la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2020 i de l’estudi poblacional de l’any 2019.Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 4 de novembre de 2020 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 19.11.2020

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^