www.svmontalt.cat
 • El passat dimecres 19 de maig es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació d’incoació expedient desafectació armes. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de l’adhesió al Congiac com a forma de gestió directa associada al servei públic del subministrament d’aigua. Aprovació per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  Aprovació de la concessió del columbari núm. 5 del cementiri municipal . Aprovació per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació. 

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 5 de maig de 2021 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes. 
Publicat el 20.05.2021