www.svmontalt.cat
 • El passat dijous 21 de novembre es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Donar compte de la resolució d’excedència per incompatibilitat. La Junta de Govern es dóna per assabentada del decret.  

  ·         Donar  compte d’ aprovació del calendari fiscal any 2020.  La Junta de Govern es dóna per assabentada del decret.  .

  ·         Aprovació del conveni de suport administratiu equip bàsic atenció social. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació de la sol·licitud de la subvenció per al finançament d’escoles de música, curs 2017-2018. Aprovat per unanimitat.

  ·         Aprovació del calendari d’obertura de comerços en diumenge i festius pel 2020 i 2021. Aprovat per unanimitat traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

   Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 7 de novembre de 2019  es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

   Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.




Publicat el 22.11.2019