X
Revetlla de Sant Joan
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Retribucions càrrecs electes


RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS DELS REGIDORS/ES SENSE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

  • Sessions de Ple de la Corporació: 330 euros/sessió
  • Sessions de la Junta de Govern Local: 30 euros/sessió
  • Sessions del Consell de  Govern: 300 euros /sessió
  • Sessions de les Comissions Informatives de Ple: 110 euros/sessió  
  • Sessions de la resta de Comissions informatives: 50 euros/sessió

L’import a percebre per cada regidor membre del Consell de Govern serà d’un màxim de 4 sessions al mes per l’assistència efectiva a aquest òrgan col·legiat, sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva.

Els regidors membres de la Junta de Govern Local, alhora membres del Consell de Govern percebran com a màxim per l’assistència efectiva a aquests òrgans col·legiats l’import corresponent a dues Juntes de Govern al mes i dues sessions de Consell de Govern al mes, sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva.

 RETRIBUCIONS ALCALDE - DEDICACIÓ EXCLUSIVA

L'alcalde realitza les seves funcions en règim de dedicació total, és a dir al 100% de la jornada, amb una presència efectiva mínima de 37,5 hores setmanals.

La retribució del alcalde és de  52.272,61 euros, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de les seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una quantitat fixa per cada formació política de 80€ i una quantitat de 175€ per cada regidor de la formació, amb el següent detall:

  • SEMPRE SANTVI (SS-CP): 955 EUROS/MES
  • JUNTS PER SANT VICENÇ: 605 EUROS/MES
  • SOM-HI SANT VICENÇ: 430 EUROS/MES
  • PARTIT POPULAR DE SANT VICENÇ: 430 EUROS/MES
  • JUNTS PER CATALUNYA: 255 EUROS/MES
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^