www.svmontalt.catAgent cívica Covid

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha incorporat avui la figura de l’agent cívica, una jove aturada del municipi que treballarà de dilluns a divendres durant 9 mesos per conscienciar els veïns i veïnes de la importància de respectar les mesures de prevenció per frenar la Covid com l’ús obligatori de la mascareta, la higiene de mans i la distància de seguretat o bé les diferents modificacions que es vagin produint en les restriccions de mobilitat o trobades, entre altres.


Alhora, també  realitzarà tasques d'informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del municipi.Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els veïns i veïnes en l'ús dels seus drets i deures respecte a les normes d'urbanitat vigents. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus o la tinença de gossos.

Cal mencionar que els agents cívics no tenen potestat per denunciar les incidències detectades, les quals seran derivades a la Policia Local i als diferents departaments responsables. En cas d´infracció greu o reincidència, serà la Policia Local qui iniciarà l'obertura de diligències.


El contracte de la nova agent cívica s'ha gestionat mitjançant un conveni signat amb el Consell Comarcal del Maresme a través del projecte 'EL COVID, POSEM-LO A RATLLA!'

Publicat el 02.12.2020